Current Employees
Sl No Photo Personal Information Contact Information
1 ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ଭା.ପ୍ର.ସେ ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ଭା.ପ୍ର.ସେ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567584
ଇ-ମେଲ : it.sec@odisha.gov.in
2 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567022
ଇ-ମେଲ : ceo[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
3 ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଂଜନ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଂଜନ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦେଶକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567707
ଇ-ମେଲ : md[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
4 ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ରଥ, ଓ.ପ୍ର.ସେ. (ଏସଏସ) ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ରଥ, ଓ.ପ୍ର.ସେ. (ଏସଏସ)
ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567363
ଇ-ମେଲ : gm[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
5 No Profile ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ କୁମାରୀ ଦେଈ, ଓ.ଏଫ୍.ଏସ୍. (୧) ଜେବି
ଏଫଏ-ତଥା- ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ, E&IT & Ex-Officio GM(F) , OCAC(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 205
ଇ-ମେଲ : jayanti[dot]dei[at]odisha[dot]gov[dot]in
6 ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ
Officer on Special Duty(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. :
ଇ-ମେଲ : jyotiprakash.sethy@odisha.gov.in
7 ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ
ପରିଚାଳକ (ଆକାଉଣ୍ଟସ୍)(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 210
ଇ-ମେଲ : swarup[dot]das[at]ocac[dot]in
8 ଅଂଶୁମାନ ରଥ ଅଂଶୁମାନ ରଥ
Officer on Special Duty(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. :
ଇ-ମେଲ : ansuman.rath@odisha.gov.in
9 ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବରିଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 215
ଇ-ମେଲ : minati[dot]patnaik[at]ocac[dot]in
10 ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ
ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ବୈଷୟିକ)(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567064
ଇ-ମେଲ : saroj[dot]tripathy[at]odisha[dot]gov[dot]in
11 ଶ୍ରୀମତୀ ଅଭୟା ସାମନ୍ତରାୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଭୟା ସାମନ୍ତରାୟ
ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 160
ଇ-ମେଲ : abhaya[dot]samantray[at]ocac[dot]in
12 ଶ୍ରୀମତୀ ରୋସ୍ନାରାଣୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀମତୀ ରୋସ୍ନାରାଣୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 169
ଇ-ମେଲ : rosna[dot]srichandan[at]ocac[dot]in
13 ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାପାତ୍ର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 223
ଇ-ମେଲ : kabita[dot]mohapatra[at]ocac[dot]in
14 ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାନ୍ତି
ପରିଚାଳକ (ଆକାଉଣ୍ଟସ୍)(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 210
ଇ-ମେଲ : sandhya[dot]mohanty[at]ocac[dot]in
15 ରିତା ମଲ୍ଲ ରିତା ମଲ୍ଲ
ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 160
ଇ-ମେଲ : rita[dot]mall[at]ocac[dot]in
16 ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା
ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 217
ଇ-ମେଲ : puspa[dot]panda[at]ocac[dot]in
17 ଶ୍ରୀମତୀ କାଜଲ କିରଣ ଦାଶ ଶ୍ରୀମତୀ କାଜଲ କିରଣ ଦାଶ
ଅଭ୍ୟର୍ଥିକା(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567294
ଇ-ମେଲ : dashkiran93[at]gmail[dot]com
18 ସୁଭାଶିସ ପାଇକରାୟ ସୁଭାଶିସ ପାଇକରାୟ
Office Assistant(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
19 ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ
DEO(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. :
ଇ-ମେଲ :
20 ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା(Technical)
View Details
Phone No. : 288
ଇ-ମେଲ : umesh[dot]mishra[at]odisha[dot]gov[dot]in
Ex Employee Directory
Sl No Photo Personal Information Contact Information
1 ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ଟି.ଏସ., ଭା.ପ୍ର.ସେ. ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ଟି.ଏସ., ଭା.ପ୍ର.ସେ.
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 224
ଇ-ମେଲ : divakara[dot]ts[at]odisha[dot]gov[dot]in
2 ଶ୍ରୀ ସି. ଜେ. ବେଣୁଗୋପାଳ, ଭା.ପ୍ର.ସେ. ଶ୍ରୀ ସି. ଜେ. ବେଣୁଗୋପାଳ, ଭା.ପ୍ର.ସେ.
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567584
ଇ-ମେଲ : venu-gopal[at]ocac[dot]in
3 ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲାଇ, ଆଇଟିଏସ୍ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲାଇ, ଆଇଟିଏସ୍
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567022
ଇ-ମେଲ : chiefexecutive[at]ocac[dot]in
4 ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପତି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପତି
ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2567363
ଇ-ମେଲ : gm_ocac[at]ocac[dot]in
5 ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ(ପ୍ରଶାସନିକ)
View Details
Phone No. : 2586838/208
ଇ-ମେଲ : aditya[dot]mohapatra[at]ocac[dot]in
6 ଶ୍ରୀ ଦୁଖୁ କିସ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଦୁଖୁ କିସ୍କୁ
ଉପ. ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(Technical)
View Details
Phone No. : 209
ଇ-ମେଲ : dukhu[dot]kisku[at]ocac[dot]in
7 No Profile ଶ୍ରୀ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ କେଶରୀ ନାୟକ
ଉପ. ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(Technical)
View Details
Phone No. : 209
ଇ-ମେଲ : NA
8 ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ସିଷ୍ଟମ୍ସ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ୍(Technical)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : sachikanta[dot]mahapatra[at]ocac[dot]in
9 ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ସେଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ସେଣ୍ଡ
ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଧିକାରୀ(Technical)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : sarvesh[dot]tiwari[at]ocac[dot]in
10  ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଓଝା ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଓଝା
ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା (Technical)
View Details
Phone No. : 104
ଇ-ମେଲ : bibhuti[dot]ojha[at]odisha[dot]gov[dot]in
11 ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ କୁମାର ଦାଶ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ କୁମାର ଦାଶ
ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ (ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର)(Technical)
View Details
Phone No. : 284
ଇ-ମେଲ : Rajib[dot]Dash[at]semt[dot]gov[dot]in
12 ଶ୍ରୀ ସତୀକାନ୍ତ ଦାଶ ଶ୍ରୀ ସତୀକାନ୍ତ ଦାଶ
Consultant(ଏସଇଏମଟି)
View Details
Phone No. : 284
ଇ-ମେଲ : satikanta[dot]dash[at]semt[dot]gov[dot]in
13 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା(ଏସଇଏମଟି)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : manoj[dot]panigrahi[at]semt[dot]gov[dot]in
14 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମୁଖୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମୁଖୀ
ବରିଷ୍ଠ ଝାଡୁଦାର (ସହାୟତା)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
15 ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା
ଜମାଦାର(ସହାୟତା)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
16 ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥି ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥି
ବରିଷ୍ଠ ଚପରାସି(ସହାୟତା)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
17 ଶ୍ରୀ ଆର.ବି ଗୁରୁଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଆର.ବି ଗୁରୁଙ୍ଗ
ଜମାଦାର(ସହାୟତା)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
18 ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳ ନାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳ ନାୟକ
ବରିଷ୍ଠ ଚପରାସି(ସହାୟତା)
View Details
Phone No. : NA
ଇ-ମେଲ : NA
19 ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି
ପରାମର୍ଶଦାତା(ଏସଇଏମଟି)
View Details
Phone No. : 284
ଇ-ମେଲ : sujit[dot]mohanty[at]semt[dot]gov[dot]in