Employee Directory


ବିଭାଗ  
ଛବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା
ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 2567584
ଇମେଲ : it[dot]sec[at]odisha[dot]gov[dot]in
ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଟନାୟକ , ଆ ଏ ଏସ
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 2567022
ଇମେଲ : ceo[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
ମାନସ ରଂଜନ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦେଶକ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 2567707
ଇମେଲ : md[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ରଥ
ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 2567363
ଇମେଲ : gm[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ କୁମାରୀ ଦେଈ, ଓ.ଏଫ୍.ଏସ୍. (୧) ଜେବି, ଓ. ଏଫ୍. ଏସ୍.
FA-cum-Joint Secretary, E&IT & Ex-Officio GM(F) , OCAC (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 205
ଇମେଲ : jayanti[dot]dei[at]odisha[dot]gov[dot]in
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ରାଉତ
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 303
ଇମେଲ : ao[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 210
ଇମେଲ : swarup[dot]das[at]ocac[dot]in
ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବରିଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 215
ଇମେଲ : minati[dot]patnaik[at]ocac[dot]in
ଶ୍ରୀମତୀ ରୋସ୍ନାରାଣୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ
ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଷ୍ଟେନୋ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 169
ଇମେଲ : rosna[dot]srichandan[at]ocac[dot]in
ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାପାତ୍ର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ (ପ୍ରଶାସନିକ)
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ ନମ୍ବର/ଏକ୍ସଟେନସନ. : 223
ଇମେଲ : kabita[dot]mohapatra[at]ocac[dot]in