Categories
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ମନୋନୀତ ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲିମ, ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଇ-ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି I ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି I