ନବମ ଜାତୀୟ ‘ଇ’-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମିଳନୀ

ନବମ ଜାତୀୟ ‘ଇ’-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ

‘ଇ’-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର

ମନୋନୟନ ଫର୍ମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ - ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି

ମନୋନୟନ ଫର୍ମ

ସଂଯୋଗପତ୍ର