Categories
ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର
       (ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ) 
       ଓକାକ କୋଠା, ପ୍ଲଟ ନଂ - ଏନ ୧ / ୭ - ଘ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, 
       ଆର ଆର ଏଲ  ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୩.. 

ଇ ପି ଏ ବି ଏକ୍ସ. - ୦୬୭୪-୨୫୬୭୧୮୦/୨୫୬୭୦୬୪/୨୫୬୭୨୯୫ 

ଫାକ୍ସ : ୦୬୭୪-୨୫୬୭୮୪୨ 

e-mail- contact[dot]ocac[at]odisha[dot]gov[dot]in