Categories
ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର

(ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ) 
ଓକାକ କୋଠା, ପ୍ଲଟ ନଂ - ଏନ ୧ / ୭ - ଘ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, 
 ଆର ଆର ଏଲ  ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୩.. 
ଇ ପି ଏ ବି ଏକ୍ସ. - ୦୬୭୪-୨୫୬୭୧୮୦/୨୫୬୭୦୬୪/୨୫୬୭୨୯୫ 
ଫାକ୍ସ : ୦୬୭୪-୨୫୬୭୮୪୨
ଇମେଲ: contact.ocac@odisha.gov.in